logo
       
  eng rus
Ստարվուդ հյուրանոց Երևանում

Նգճ` Լևոն Ներսիսյան
Նգկ` Հայկազ Սողոմոնյան

Վարչա-գործարարական համալիր Երևանում

Նգճ` Միքայել Սողոյան
Նգկ` Ալբերտ Հայրապետյան, Միքայել Մելքումյան, Գրիգոր Վարդանյան

Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցու նախագիծ

Նգճ՝ Էրիկ Օհանյան,
Նգկ` Հովհանես Քարամյան

ՀՀ Լոռու մարցի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նախագիծ

Նգճ` Սարգիս Սարդարյան ճարտարապետներ` Ռուզաննա Մամյան, Անի Վերանյան
Նգկ` Լևոն Ազնաուրյան

ԵՊՄՀ նոր մասնաշենքի նախագիծ

Նգճ` Ստեփան Լազարյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի բնակելի շենք Դիլիջանում

Նգճ` Լևոն Խրիստաֆորյան ճարտարապետներ` Վահրամ Մխչյան, Հարություն Չիլինգարյան,
Էրիկ Օհանյան
Նգկ` Ալբերտ Հայրապետյան

© Հայնախագիծ ԲԲԸ, 2016. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են