logo
  eng rus

Ավելին

Հայտարարություն

«ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» բաց բաժնետիրական ընկերության խորհրդի կանոնակարգի նախագիծ

մանրամասն

Սույն թվականի մայիսի 27-ին տեղի կունենա "Հայնախագիծ" Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2020թ. ընդհանուր տարեկան ժողովը:
Օրակարգ

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում:
2. "Հայնախագիծ" ԲԲԸ տարեկան հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվեկշռի,շահույթի և վնասի հաշվի, շահույթի և վնասի բաշխման հաստատում:
3․ "Հայնախագիծ" ԲԲԸ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության նախագծի հաստատում։
4. "Հայնախագիծ" ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում:
5․ "Հայնախագիծ" ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովի ընտրություններ:
6․ "Հայնախագիծ" ԲԲԸ վերստուգող խորհրդի ընտրություններ:
7. Ընկերության 2019թ.-ի գործունեության արդյունքում շահաբաժինների վճարման չափի հաստատում:
8. Ընկերության 2020թ.-ի գործունեության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում:

Տեղեկություններ և նյութեր ընկերության բաժնետերերին տրամադրվելու են ընկերության խորհրդում 01.06.2020թ․-24.06.2020թ. աշխատանքային օրերին, ժամը10։00-17։00:
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է 25.05.2020թ.-ի դրությամբ:
Ստորև ներկայացնում ենք ժողովի օրակարգին վերաբերվող նյութերը։

նոր խմբագրությամբ կանոնադրության նախագիծ

անկախ աուդիտորի եզրակացություն

ֆինանսական տեղեկանքներ

Խորհրդի անդամի թեկնածուներ

"Հայնախագիծ" ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության հաշվետվություն


© "Հայնախագիծ" ԲԲԸ 2016 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են