Նորություններ. 2021թ. փետրվարի 16-ին, ժամը 12:00-ին հեռավար «Օnline» ձևաչափով «Zoom» ծրագրի կիրառմամբ կազմակերպվում և իրականացնվելու է «Հայնախագիծ» ԲԲ ընկերւթյան կողմից ներկայացվող Արագածոտնի մարզի «Արագածոտն-2», «Արագածոտն-10» և «Արագածոտն-11» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվությունների և դրանց փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրության իրազեկման երրորդ լսումները.:
  eng rus
© Հայնախագիծ ԲԲԸ, 2016. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են